وجود مجتمع های مسکونی این امکان را به مخاطبان میدهد تا از امکانات بیشتر و بهتری مانند فضاهای خدماتی و تفریحی و... بهره گیرند. آسایش در مسکن بیشترین تاثیر را در روحیه فرد دارد چون هر کس در حدود دو سوم هر روزش را در این مکان سپری میکند . طراحی مجتمعی با رویکرد توسعه پایدار، طراحی است مردمی و لذا در این طراحی ، کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه ای می یابند. بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت ،نورگیری مناسب فضاها و تهویه مطبوع فراهم نمیاید. هدف نهایی طراحی پایداردر پیدا کردن راحلهایی موثر و مفید کمی کیفی جسمی و روانشناختی به منظور ساختمان سازی برای کاربران میباشد احتمالات و امکانات برای رسیدن به چنین هدف به ظاهر دشوار است. سه اصل طراحی پایدار حفظ و بقای منابع طراحی بر اساس چرخه زندگی و طراحی انسانی محور ایجاد یک آگاهی گسترده از پیامدهای محیطی که با معماری مرتبط هستندرا موجب میشوند. لذا در این تحقیق به تبیین اصول طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار پرداخته میشود.

http://erickiugr91468.diowebhost.com/22259537/
http://manueldoyj68024.blog5.net/27295791/
http://marconlcr04704.dbblog.net/17675327/
http://kylerbmwg57913.ezblogz.com/17388044/
http://archeroyku02579.designertoblog.com/17021088/
http://edgarmxhr91468.blogs-service.com/17070118/
http://josuexhrc35791.bluxeblog.com/17633344/
http://franciscovhsd36803.mpeblog.com/11468649/
http://elliotjteo79246.articlesblogger.com/11346521/
http://deanscny14680.arwebo.com/11328138/
http://griffinyiue46913.blogerus.com/11426561/
http://elliotrbmw13570.bloggin-ads.com/11419669/
http://paxtoncnyj68024.blogpostie.com/11415280/
http://lukasufpa24791.blog2learn.com/25836822/
http://devinalwh57914.blogprodesign.com/11333101/
http://andressdny14680.getblogs.net/17180194/
http://holdenknyi57924.blogofoto.com/17302279/
http://fernandodnyi58025.dsiblogger.com/17467374/
http://martindozk68135.timeblog.net/18237132/
http://erickalwh57924.acidblog.net/17358725/
http://knoxjtep80357.fireblogz.com/17047481/
http://landenlwgr91358.aioblogs.com/17375366/
http://spencerqbmw13579.xzblogs.com/17288031/
http://mariofpak69135.widblog.com/17245604/
http://lorenzowite46913.free-blogz.com/17006720/
http://shanezlvg47913.bloginwi.com/15046414/
http://johnathannyju02579.imblogs.net/15521736/
http://kameronhsdo80257.blogstival.com/11384886/
http://messiahpamx13680.look4blog.com/15098949/
http://fernandogrdn70246.designi1.com/11260646/
http://manuelgrdn70246.educationalimpactblog.com/11277470/
http://zionakvg47913.ivasdesign.com/11260007/
http://elliottwhsc35802.link4blogs.com/11350166/
http://tysonjufp81357.mybloglicious.com/11360230/
http://simonwise46803.post-blogs.com/11225437/
http://messiahnyjt02579.review-blogger.com/11067775/